ΔΑΝΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)


Δικαιούνται:

Όλοι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (αρκεί να έχουν τα απαραίτητα ένσημα) και οι συνταξιούχοι ΙΚΑ με εξόφληση μέχρι τα 75 έτη τους.

• Άτοκα δάνεια από κεφάλαια του ΟΕΚ για αποπεράτωση υπάρχουσας κατοικίας (πρόγραμμα διαρκείας):

◦ Πρόκειται για δάνεια που χορηγούνται από κεφάλαια ΟΕΚ. Το ποσό είναι 25.000 € για έγγαμους και άγαμους και προσαυξάνεται κατά 4.000 € για κάθε προστατευόμενο παιδί.

◦ Τα δάνεια αποπεράτωσης υπάρχουσας κατοικίας εξοφλούνται σε 15 χρόνια σε άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις.

◦ Παρέχεται περίοδος χάριτος 1 έτους, η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία της λήψεως του δανείου.

◦ Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα η δόση, ο δικαιούχος πληρώνει το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

◦ Οι δικαιούχοι που κατοικούν στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, Φλώρινας και Καστοριάς στις ακριτικές περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα στα νησιά Κω, Ρόδο, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Τήλο, Κάσο, Χάλκη, Κάλυμνο, Καστελόριζο, Σάμο, Χίο, Λέσβο, Λήμνο, Σαμοθράκη καθώς και στα ευρισκόμενα πέριξ μικρότερα νησιά που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα απ’ αυτά, θα εξοφλούν τα ποσά των δανείων σε 20 έτη, σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

◦ Για την ασφάλιση, των ποσών των χορηγουμένων δανείων εγγράφεται υπέρ ΟΕΚ προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη.

◦ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση τους είναι η ανεγειρόμενη οικοδομή να βρίσκεται στο στάδιο αποπερατωμένου φέροντος οργανισμού (σκυρόδεμα)

.

• Άτοκα δάνεια από κεφάλαια του ΟΕΚ για επισκευή ή επέκταση υπάρχουσας κατοικίας (πρόγραμμα διαρκείας):
◦ Πρόκειται για δάνεια που χορηγούνται από κεφάλαια ΟΕΚ. Το ποσό είναι 15.000 € για έγγαμους και άγαμους και προσαυξάνεται κατά 1.500 € για κάθε προστατευόμενο παιδί.

◦ Τα δάνεια αποπεράτωσης υπάρχουσας κατοικίας εξοφλούνται σε 15 χρόνια σε άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις.

◦ Παρέχεται περίοδος χάριτος 1 έτους, η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία της λήψεως του δανείου.

◦ Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα η δόση, ο δικαιούχος πληρώνει το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

◦ Προϋπόθεση για τη χορήγηση δανείου επισκευής είναι η άδεια οικοδομής να έχει εκδοθεί 15 τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης. 

.

• 'Ατοκα Δάνεια του ΟΕΚ για αγορά κατοικίας 

α) Για οικογένειες έως 2 παιδιά ισχύουν τραπεζικά κριτήρια και το ύψος του δανείου είναι ανάλογο του εκκαθαριστικού.

β) Για τρίτεκνες και άνω οικογένειες το ύψος του δανείου είναι 160.000 ευρώ ανεξαρτήτως μαύρης λίστας.
 

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την έκδοση δανείων ΟΕΚ με συνοπτικές διαδικασίες. Τηλ. 210.8818474 και 6945976642.